Veiligheidstekenwerk

Vluchtrouteplattegronden en ontruimingstekeningen

Veiligheidstekenwerk

De verplichting tot het hebben van een ontruimingsplan staat in het Bouwbesluit 2012. In artikel 6.23 – “Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan” – lid 6 staat namelijk het volgende; “Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20 heeft een ontruimingsplan.” Onderdeel van dit bedrijfsnoodplan zijn de ontruimingstekeningen.

 

Ontruimingstekeningen zijn tekeningen die moeten voldoen aan NEN-EN-ISO 7010 (2012) en worden gebruikt door gebouwbeheerders of gebruikers.

Op de ontruimingstekeningen staat gedetailleerde informatie van het gebouw zoals brandcompartimenten en brandwerende deuren, maar ook persoonlijke beschermingsmiddelen, brandblusmiddelen / installaties, vluchtrouteaanduiding zoals aangebracht in het pand, hoofdschakelaars en hoofdafsluiters. Deze informatie is te raadplegen door BHV-ers en externe hulpverleners die bij een brand of incident aanwezig zijn.

Vluchtrouteplattegronden zijn bedoeld om aanwezigen in het pand te informeren hoe men het snelst en veilig het pand kan verlaten in geval van nood.

Er dient duidelijk aangegeven te zijn waar men zich bevindt, en vanaf die locatie moeten er 2 vluchtmogelijkheden aangegeven worden.

Deze plattegronden worden aangebracht op strategische plaatsen zoals bij liften en trappenhuizen, brandslanghaspels en handbrandmelders.

Verder vindt men hierop informatie over de locatie van kleine blusmiddelen en persoonlijke reddings-, beschermingsmiddelen.

Naast de plattegronden kunnen er op-, of in de nabijheid van de plattegronden ook veiligheidsinstructies aangegeven te worden. Wat te doen bij… geeft informatie over de te ondernemen actie bij verschillende incidenten zoals een ongeval, brand of ontruiming.

De plattegronden moeten voldoen aan de NEN-EN-ISO 7010 (2012) qua uitvoering van pictogrammen en kleurgebruik. Ook wordt rekening gehouden met een maximale schaal van de tekeningen. (1:250)

U heeft de plicht om gebruikers / bezoekers van uw gebouw zo duidelijk mogelijk te informeren in geval van een calamiteit.

Diverse soorten oplevering:

Aanleveren in PDF als bijlage voor digitale plannen voor het geval de klant zelf wil printen.

Printen op stevig 200 grams A3 en voorzien van een kliklijst. Deze kan ook “Hufter proof”beveiligd worden uitgevoerd. Daarvoor leveren we een speciale sleutel voor het openen van de lijsten. Verder kunnen we op vrijwel alle materialen printen zoals Forex, (PVC) en Acrylaatplaat voor de meest luxe uitvoering. Meer weten over de diverse uitvoeringen of prijzen? Neem even contact op.