TBTA

Over TBTA

TBTA staat voor Technisch Brandweer Teken- & Adviesbureau. Sinds 1996 werken wij veel voor brandweerkorpsen en andere lokale, regionale en landelijke overheidsorganisaties. Denk aan politiekorpsen, hulpverleningsdiensten, gezondheidsdiensten, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Brede ervaring en expertise

Naast onze jarenlange ervaring op het gebied van analoge en digitale aanvalsplannen, bereikbaarheids- en objectkaarten, beschikken wij ook over uitgebreide expertise op het vlak van implementatie, gebruik en beheer van geografische informatiesystemen (GIS) binnen OO&V-organisaties.

Betrouwbaar en betrokken

Onze medewerkers weten vanuit ervaring wat brand-, incident- en rampenbestrijding inhoudt. Daarnaast staan ze met al hun praktische kennis en vaardigheden klaar om u te ondersteunen bij informatieoplossingen rondom bedrijfshulpverlening en gebouwenbeheer. In ons werk staan betrouwbaarheid en betrokkenheid

Planvorming

Van ontruimingstekening tot aanvalsplan

U bent op onverwachte situaties zo goed mogelijk voorbereid. Daarbij rekent u op de informatie in bijvoorbeeld vluchtrouteplattegronden, ontruimingsplannen en bereikbaarheids- of objectkaarten. Door uw voorbereiding planmatig uit te werken, kunt u ter plekke van een incident effectief en efficiënt aan de slag. TBTA neemt u graag de verantwoordelijkheid voor uw planvorming uit handen.

Welke planvorming hebt u nodig?

  • bereikbaarheids- of objectkaart
  • waterdieptekaart
  • aanvalsplan
  • Table-Top

TBTA staat voor u klaar

Wilt u planmatig goed voorbereid zijn met een bereikbaarheidskaart, waterdieptekaart of andere (digitale) tekening of kaar? Komt u graag te weten wat TBTA hierin voor u kan betekenen? Neem dan voor meer informatie contact met ons op.